You, the petitioner
Dead 158707 1280 a

Stop de stort van vervuild buitenlands slib in Nederlandse wateren

1,108 signatures

De Nederlandse wetgeving maakt het mogelijk dat buitenlands vervuild slib gestort kan worden in Nederlandse wateren en zandputten. Dit is een groot probleem aangezien dit enorme gevolgen kan hebben voor het milieu en de volksgezondheid, vele mensen maken immers recreatief gebruik van deze wateren.

Petition

We

bezorgde burgers die het (recreatief/milieukundig) belang inzien van het hebben van schone wateren

 

observe

  • dat Nederlandse wateren voor een groot gevaar staan. Als deze plassen verondiept worden door middel van vervuild buitenlands slib is het niet bekend wat de gevolgen op lange termijn voor het milieu zijn.

  • Ook komen er door het vervuilde buitenlandse slib, waarvan de kwaliteit zeer moeilijk te testen is, vele recreatieplekken in gevaar.

  • Daarbij hebben we de ruimte in deze plassen nodig om ons eigen Nederlandse slib op lange termijn kwijt te kunnen.

 

and request

alles in het werk te stellen om ongewenst gebruik en/of bijeffecten van bestaande regelgeving ongedaan te maken, zodat het storten van vervuild buitenlands slib in Nederlandse wateren onmogelijk wordt. Zo blijven belangrijke milieu-, natuur- en recreatiewaarden geborgd, evenals de waterkwaliteit. Nederland zal hier nu én op de lange termijn veel profijt van hebben.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2018-07-14 
Lead petitioner:
Amy van der Lee 
Website:

History

Signatures